موسیقی کلاسیک «اُپرا» همراه با جوزپه وِردی و ریشارد واگنر