امشب رسیتال آواز کلاسیک در مجموعه فرهنگی آزادی اجرا می‌شود