اجرای زمستانی ارکستر سمفونیک تهران با درخشش هنرمندان نوجوان